Bluepadआयुष्याचे पुस्तक
Bluepad

आयुष्याचे पुस्तक

संजय गुरव
संजय गुरव
23rd Apr, 2020

Share

आयुष्याच्या पुस्तकाला अनुभवाचे पान
अक्षर वेचून कर्माचे सजवा कव्हर छान.

आयुष्याच्या पुस्तकाला सुखदुःखाची नक्षी
स्वप्नांच्या घरट्यात आकांक्षाचे मुक्त पक्षी.

आयुष्याच्या पुस्तकाची न संपणारी शिदोरी
पुरवुन पुरवून वापरा घ्यायला उंच भरारी.

आयुष्याचे पुस्तक प्रत्येकाने मनापासून लिहावे
धडे जगण्याचे बहुमोल एकमेकांना द्यावे.

आयुष्याच्या पुस्तकाचा कस्तुरीहून भारी गंध
शोधू नका दुसरीकडे जपा अक्षरांशी भावबंध.

21 

Share


संजय गुरव
Written by
संजय गुरव

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad