Bluepad | Bluepad
Bluepad
भक्त प्रल्हाद
मुकुंद
मुकुंद
25th Nov, 2022

Share

नारायण नारायण नारायण............
काय जप करतोस. मी आहे त्रिभुवन विजेता,, ज्याचं स्वर्ग, पृथ्वी आणि पाताळ यावर राज्य आहे. मी अमर आहे. मी तुला जन्म दिला आणि तू त्याच गुणगान गातोस.......
मी आहे सकला धीपती...... या माझ्या राज्यात ज्याचं नाव घ्यायला परवानगी नाही, तिथं तू माझा पुत्र असून सुद्धा त्या त्याच नाव घेतोस........
कुठं आहे तुझा नारायण... त्याला म्हणावं माझ्या पुढं येवू नकोस नाहीतर जीव घेईन त्याचा.......
प्रल्हाद..............
(हसतमुखाने)..... नारायण नारायण नारायण..... नाही तुम्ही चुकीचं बोलता आहेत... माझा देव चोहीकडे आहे.... ही सारी सृष्टी तोच चालवतो..... माझा देव चरा चरा मध्ये आहे..... तो अगणित आहे..... तो शून्य आहे...... तो अविनाशी आहे.... तोच भूतकाळ,वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ आहे...... तो मधुर आहे........... तो मनाला परम सुख प्रधान करणारा आहे......... तो बुद्धिमान व्यक्तीची बुध्दी आहे...... .......
या जगात त्याच्या मर्जी शिवाय एक पान सुद्धा हालत नाही....... तो सजीव आहे...... तो निर्जीव आहे....... तो समुद्र आहे....... तो वारा आहे....... तो तेजोमय अग्नी आहे....... हे संपणार आकाश सुद्धा तो आहे......... तो सूर्य आहे...... तो चंद्र आहे..... तो प्रकाश आहे.......... सार ब्रह्मांड व्यापून सुद्धा तो वेगळा आहे......... मला जन्माला घालणारा तो आहे..........
तो सजीव.... तो निर्जीव आहे... मग मग तो या खंबात सुद्धा असेल ना.... कुठे आहे तो?????.......
(असं म्हणून हिरण्यकश्यपू आपली गधा प्रत्येक खंबावर अधळू लागला..........
आणि एका खांबातून नृसिंह रूप बाहेर आले........ घनघोर अरण्यातून डरकाळी फोडत चाललेला अर्धा माणूस आणि अर्धा सिंह जणू.......
त्या राक्षसाला आपल्या मांडीवर बसवून .......)
बघ हे नराधमा,,,,
मी ना मनुष्य आहे ना मी पशू आहे......
ही ना रात्र आहे ना हा दिवस.....
माझ्याकडे ना कोणते अस्त्र आहे ना कोणते शस्त्र.....
तू ना वर आहेस ना खाली.......
तू ना आत आहेस ना बाहेर.........
आणि मी तोच आहे शून्य आणि अगणित, मी तोच आहे तुझा काळ.........
( आणि नृसिंह ने आपल्या दोन्ही हाताच्या नखांनी त्या राक्षसाचे पोट फाडले........)
भक्त प्रल्हाद

177 

Share


मुकुंद
Written by
मुकुंद

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad