Bluepad | Bluepad
Bluepad
शतायुषी व्हा.. विक्रम गोखले
विनोद डंबे
विनोद डंबे
25th Nov, 2022

Share

विक्रमी नटाची
निधन कळले
जाण्या आधीच
श्रद्धांजली वाहिले
गाढ निद्रेचा तो
उत्तरायण काळ
नटसम्राटाचा
वर्तमान काळ
टिआरपी करता
मिडिया दळतंय
शतायुषी व्हा.. विक्रम गोखले
आंधळ प्रेम
फाॅरर्वड करतंय
तुमची बातमी
तुम्हीच वाचले
शतायुषी व्हा..
विक्रम गोखले
विनोद डंबे

182 

Share


विनोद डंबे
Written by
विनोद डंबे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad