Bluepad | Bluepad
Bluepad
ओठांवर ओठ ठेवताना.......! ❤️
shree
shree
25th Nov, 2022

Share

ओठांवर ओठ ठेवताना
जिव ठेवावा,,
मन ठेवावं,
भान सोडावं
बुध्दी सोडावी,,
क्षण सोडावा,,,
तान सोडावा
एकांत सोडावा,,
रोमान्स सोडावा.,,,
इतकं
बेभान होऊन
ओठांवर ओठ ठेवावेत
कि
ते काढताना
लाखोंचा काळ शोधावा
लागेल इतके भान ठेवावे.....

178 

Share


shree
Written by
shree

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad