Bluepad | Bluepad
Bluepad
चित्तचोर राधेचा कृष्ण
योगिता मिलिंद नाखरे
25th Nov, 2022

Share

राधेचा कृष्ण वेड मला लावे
बासरीच्या स्वरांवरी
चित्त माझे धावे
स्वप्नांच्या पलीकडलचे
जग मला खुणावे
अर्त हाक श्रीरंगाची
मनी काहूर उठवे
कामधाम नाही त्याला
रोज रोज पावा वाजवे
एक अनामिक ओढ
चित्तात वादळ उसळवे
काय होते कळत नाही
वाटे त्यालाच सर्व अर्पावे
त्याच्या ठायी लीन होऊनी
अद्वैत ब्रह्म पहावे
      ........ योगिता मिलिंद नाखरे
चित्तचोर राधेचा कृष्ण

181 

Share


Written by
योगिता मिलिंद नाखरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad