Bluepad | Bluepad
Bluepad
संधी..!
संगिता सहारे
संगिता सहारे
25th Nov, 2022

Share

गेलेल्या संधीचा विचार करण्यापेक्षा ...
पुढे येणा-या !!
संधीचे स्वागत करून त्याचे सोने करा...
यशस्वी लोकापेक्षा अपयशी लोकांचे अनुभव वाचले .....तर
यशाचा मार्ग शोधणे अधिक सोपे होते.......!
•••••
सुविचार...
संधी..!

177 

Share


संगिता सहारे
Written by
संगिता सहारे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad