Bluepad | Bluepad
Bluepad
वेदनेवरची वाट
सतीश लोंढे
सतीश लोंढे
24th Nov, 2022

Share

वेदनेवरती वाट काढावी तरी कशी
जखमेवर फुंकर मारावी तरी कशी
सगळं जग जेव्हा विरुद्ध होत असत
पण स्वतः सोबत खरी लढाई लढावी तरी कशी
दिवसामागून दिवस जातात
माणसा माणसात उणिवा रहातात
भोवताली अंधारात प्रकाश वाट मिळावी कशी
खडतर रस्ता चालताना दुःख विसरावी कशी

181 

Share


सतीश लोंढे
Written by
सतीश लोंढे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad