Bluepad | Bluepad
Bluepad
मी आणि तू ...
भावना
भावना
24th Nov, 2022

Share

मी रात्र अंधारलेली
तू आरास चांदण्यांची
मी तूटलेले स्वप्न
तू साद पुर्णत्वाची
मी असुन नसलेली
तू जिथे पहावे तिथे
तू उंच गगनापाशी
मी गर्तेच्या पलीकडे
मी क्षणभंगूर वारा
तू शीतलता चंद्राची
मी दाहकता आणि
तू शांतता पाण्याची
मी किती किती बेरंग
तू रंगीन इंद्रधनु
तू उत्तर या सृष्टीचे
मी प्रश्नचिन्हच जणू

182 

Share


भावना
Written by
भावना

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad