Bluepad | Bluepad
Bluepad
तू
कृष्णा संदीपान भोरे (पाटील )
कृष्णा संदीपान भोरे (पाटील )
24th Nov, 2022

Share

काय लिहावे तुझा बद्दल
किती लिहावे तुझा बद्दल
कसे लिहू तुझा बद्दल
तुला आठवता शब्द हि हरवले माझे,
तुला पाहता डोळेही दिपले माझे
तू सप्तसुरांची खान
तू सौंदर्याची राणी
तू गुलाब तू चाफा
तू म्हणजे वाहता झरा
तू तू तू म्हणजे आमची गाणं कोकिळा

189 

Share


कृष्णा संदीपान भोरे (पाटील )
Written by
कृष्णा संदीपान भोरे (पाटील )

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad