Bluepad | Bluepad
Bluepad
काही पुरुष एकदा सेक्स झाल्यावर पुन्हा करू शकत नाहीत, तर काही ३ ते ४ वेळा सेक्स करू शकतात.काय कारण?
Dr Rahul Patil Kolhapur
Dr Rahul Patil Kolhapur
24th Nov, 2022

Share

वय, सेक्सची आवड, माहिती, सक्रीय पार्टनर, खाजगी जागा आणि दोघांना मिळणारा वेळ यामुळे हे घडू शकते. तरी तसेच आपल्याला देखील करता यावे असा हट्ट नसावा. किती वेळा सेक्स होतो, त्यापेक्षा जो होतो तो चांगला होतो का हे पहावे. दिवसात जास्त वेळ केलेल्या स्त्री पार्टनरला विचारले तर ती कामपुर्ती मिळालेली असतेच असे नाही.नेहमी तिचे मन तयार असतेच, त्यांना आनंद मिळतोच असे नाही. काही जण पुरुष पार्टनरसाठी तयार होतात.काम जीवन मधील संवाद योग्य नसेल तर पार्टनर ला सेक्स मधून आनंद मिळतो की नाही तेदेखील विचारात घेत नाहीत. दुसरीकडे दोघेही एकमेकांच्या संमतीने आवडी निवडी समजून सेक्स करत आहेत तर छानच. ते लगोलग सेक्स करतात.
डॉ. राहुल पाटील, लैंगिक समस्या तज्ञ, कोल्हापूर (मोबाईल-9822534754)

177 

Share


Dr Rahul Patil Kolhapur
Written by
Dr Rahul Patil Kolhapur

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad