Bluepad | Bluepad
Bluepad
वेडे लोक म्हणणे
v
varsha shelke
24th Nov, 2022

Share

जगाणे तुम्हाला वेडे म्हंटले तरी चालेल कारण वेडेच लोक इतिहास घडवतात आणि शिकलेली लोक तो इतिहास वाचतात

176 

Share


v
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad