Bluepad | Bluepad
Bluepad
जीवन
योगिता मिलिंद नाखरे
24th Nov, 2022

Share

काहीतरी हरवणं
काहीतरी गवसणं
म्हणजेच जीवन जगणं.
राई एवढं सुख
आणि पर्वता एवढं दुःख
यांचच खरं सख्य.
स्वप्नातलं मृगजळ
वास्तवाची झळ
त्याचाच तर हा मेळ.
किती अवघड कोडं
थांबशील का थोडं
मी घातलंय साकडं.
   ......योगिता मिलिंद नाखरे
जीवन

171 

Share


Written by
योगिता मिलिंद नाखरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad