Bluepad | Bluepad
Bluepad
ओळख प्रत्येकाची
डॉ शिवा
24th Nov, 2022

Share

पैशाने कोणी कितीही श्रीमंत असला तरी
लहान असो वा मोठा जीवन जगताना
प्रत्येकाची आपली एक वेगळीच ओळख असते
त्याच्यावरून लोक तुम्हांला आठवणीत ठेवतात

174 

Share


Written by
डॉ शिवा

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad