Bluepad | Bluepad
Bluepad
भेट....
भावना
भावना
23rd Nov, 2022

Share

तुझ्या माझ्या भेटीचे
भरु दे ना सोहळे
मनातल्या पाखरांना
उडू दे ना मोकळे
शब्दांचे त्या कळींना
लेऊं दे ऊन कोवळे
तुझ्या माझ्या प्रेमाचे
फुलुदे फुल वेगळे
आकाशी त्या चंद्राला
मिळू दे अंबर निळे
ओठांच्या कवितेचे
चाखू दे भाव आंधळे.....

172 

Share


भावना
Written by
भावना

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad