Bluepad | Bluepad
Bluepad
फुलपंखी
योगिता मिलिंद नाखरे
23rd Nov, 2022

Share

फुलपंखी
तुझ्या आयुष्याचा चंद्रमा
कलेकलेने वाढत जावा
वेगवेगळ्या वळणांवर
सुखांचा सुखांचा वर्षाव व्हावा
पाकळ्या पाकळ्यांनी फुलणाऱ्या
जीवनात एकही निवडुंग नसावा
बहरणारा पारिजातक वाटेवाटेवर वसावा.
स्वप्नातली फुलपंखी
अलगत तुझ्या जीवनात यावी
तिच्या मखमली पंखाखाली
प्रेमाची बरसात व्हावी.
नवरंगी हृदयात तुझ्या
सदा असावी तृप्तता
लवलेश नसावा दुःखाचा
तुझ्या प्रितिचा झुला
सदैव असावा झुलता.
......योगिता मिलिंद नाखरे

186 

Share


Written by
योगिता मिलिंद नाखरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad