Bluepad | Bluepad
Bluepad
नितांत सुंदर
योगिता मिलिंद नाखरे
23rd Nov, 2022

Share

परमात्म्याचा काव्य बहर
रंग सृष्टीचे नयन मनोहर
मम स्फूर्तीचे उज्ज्वल मंदिर
नितांत सुंदर, नितांत सुंदर -
ठायी ठायी अमृतसिंचन
मनास लाभे नवसंजीवन
रम्य सुखाचा अनंतयात्री
देतो दान मज सत्पात्री
खेळ मांडिला भव्य पसारा
नित्य शाश्वत मदमस्त किनारा
श्वासात दरवळे अभंग ठेवा
त्या गाथेचा चरण लिहावा -
आत्मानंदा भोवती फिरते
प्रकृतीतूनी ज्ञान स्त्रवते
तम नासता वृत्ती फुलती
आनंद रस गात्रे गाती
नितांत सुंदर
सृष्टीचे वर फुलवंती कर
घडे मातीची सुरंगी घागर
फुलते जीवन ,झुलते अंबर
मम स्फूर्तीचे उज्वला मंदिर
नितांत सुंदर नितांत सुंदर
   ....योगिता मिलिंद नाखरे

176 

Share


Written by
योगिता मिलिंद नाखरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad