Bluepad | Bluepad
Bluepad
माझ्या विठ्ठला
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
23rd Nov, 2022

Share

माझ्या विठ्ठला
अरे अरे विठ्ठला रे विठ्ठला विठ्ठला
तुझ्या नामात रंगे जीवन सोहळा
ज्ञाना तुका मुक्ता जना सारी गोळा
वीटेवरी शोभतो रे श्रीरंग सावळा ..धृ
चंद्रभागे तीरी वसली पंढरी नगरी
तिथे जमतो सदा वारकरी मेळा
संसारातून जपतो रे छंद हा उरी
जीव वेडा बघून हरी तो सावळा ..१
किती वर्णू मी विठू तुझी किर्ती
सुख देई मूर्ती पाही जो डोळा
भक्तासाठी धाव घेई वेळोवेळा
करी कारभार हरी जगावेगळा ...२
कवि अटलविलास

234 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad