Bluepad | Bluepad
Bluepad
जगणं एका कविच
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
23rd Nov, 2022

Share

... जगणं एका कविच ...
जाहल्या हजार हातून चुका
पण मी तत्व सोडलो नाही
अनेक आली प्रलोभन जीवनी
मी स्व सत्व सोडलो नाही ...१
आई बाबांनं दाखवलं जग
आईबापाला विसरलो नाही
चार तुकड्यासाठी कधी मी
कुणापुढं लाचार झालो नाही ...२
कृपा त्या भगवंताची मजवर
कुणापुढं हात पसरलो नाही
माझ्याच या नजरेत क़धी मी
अजून एकदाही घसरलो नाही...३
आयुष्य खेळ काही श्वासांचा
कधी मी हिशोब ठेवला नाही
जीवन फार सुंदर आहे माझं
कधी कुणाला त्रास दिला नाही ...४
कवि अटलविलास ...

240 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad