Bluepad | Bluepad
Bluepad
22/11/2022 मंगळवार
D
Datta Mahamuni
22nd Nov, 2022

Share

1) 192 - अनय औषधं. Ambrocia मेडिकल.
2) 775 - स्विश गाडी दुरुस्ती.
शिल्पा ला वाढदिवसाच्या दिवशी मम्मी ने हजार रुपये दिले. ते shilpa ने online फोन पे ने माझ्या account वर ट्रान्सफर केले. ते मी पुन्हा मम्मी च्या acount वर ट्रान्सफर केले.

0 

Share


D
Written by
Datta Mahamuni

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad