Bluepad | Bluepad
Bluepad
आपला मन असते तेच योग्य असते समाधान राहते
Darshan Joshi
Darshan Joshi
22nd Nov, 2022

Share

आपले आपण कधी गुंता वाढत जात असतो त्याच गोष्टी असताना कधीही अडचणीत असलो तरीही काही मन आणि बुद्धी पेक्षा मन कधीही मन बरोबर असते कधी आपण कधी गुंता वाढत जातो नाकी नऊ होते तेव्हा आपले असते ना तेच तर होते कधी द्विधा होते मन सांगते तेच ऐकणं कधी योग्य असते पण या गोष्टी कधी वाद असे तेव्हा द्विधा होते तेव्हा तिढा होतो कधी आपण तिढा होतो तेव्हा मन ऐकले पाहिजे पण आपण या गोष्टी खूप शिकतो आपण चुकी असेल किंवा नसेल आपण काही तरी केले त्याचे समाधान मिळू शकते मनाला ठाऊक आपल्याला समाधान कश्यात आहे ते खरे समाधान मिळते पण काही तरी हे ओझं होत काही ना काही केले याचे तत्पर असतो आपण काही करू शकलो या गोष्टी छान आहे कधी जसे मनाला वाटते आपण दया भाव निर्माण होतो एक म्हातारी दिसते गरीब असते तिला आपण एखाद्या अन्न वस्तू जरी तरी समाधान जागृत दिव्य असे हास्य निर्माण होते ते हास्य चांगले काम केल्याचे असते ते किती छान असते ना आपण आहोत नियम लागू ते पळाले मन बुद्धी च्या पलीकडे निर्णय घेणे कठीण येऊ थकते मन कधी चुकीचे निर्णय घेऊ शकते कधी योग्य ठरतात पण कधी त्या परिणाम भयंकर होतात कधी सुखाचे प्रसंग येतात तेव्हा आपण हा निर्माण होणारी जडणघडण आणि परिस्थिती चांगली असते वाईट पण त्यातून तरुन जातो तो खरा माणुस असते या गोष्टी आपण शिकलो तर योग्य नाही आपण काही तरी केले त्याचे समाधान तरी राहते हेच खरे.

173 

Share


Darshan Joshi
Written by
Darshan Joshi

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad