Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्व:
वैष्णवी रणदिवे
वैष्णवी रणदिवे
22nd Nov, 2022

Share

वास्तवाच्या पडद्याआड
रंगलेली एकांकिका असे
एकाकी पात्र हे
तुझीच सावली भासे
सर्व एकपात्री व्यक्तित्व इथे
एकटीच तू भिन्न आहे
व्यक्तित्व तुझे बहरू दे
पडद्याआडून बाहेर ये
तुझ्यातील "स्व:" जगून घे...🤩
- वैष्णवी
स्व:

191 

Share


वैष्णवी रणदिवे
Written by
वैष्णवी रणदिवे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad