Bluepad | Bluepad
Bluepad
धरतीपुत्र
सुधीर पिंपळे
सुधीर पिंपळे
22nd Nov, 2022

Share

स्वपने तुटतात,
स्वपने पहातो कशाला,
आशा पुर्ण होत नाहीत,
आस धरतो कशाला.
तुझ्याने काही होत नाही,
मग करतो कशाला,
तुला कोणी ओळखत नाही,
मग ओळख देतो कशाला.
जग फसव्यांचे आहे,
मग फसतो कशाला,
तु शहना आहेस,
मग मुर्ख बनतो कशाला.
तु धरती पुत्र आहेस,
ऊगवान शक्ती तुझ्या कडे आहे,
मातीतून वर येण्याची,
मग ईतराकडे बघतो कशाला,
हो उंच तु आकासी ईचच्छाधारी,
किमया जगाला दाखव,
धरती पुत्र तु.....
धरती पुत्र तु.
= = = = = = = = = = = = = ==
कवी-सुधीर बी. पिंपळे 🙏🙏❤

181 

Share


सुधीर पिंपळे
Written by
सुधीर पिंपळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad