Bluepad | Bluepad
Bluepad
मैत्री
v
varsha shelke
22nd Nov, 2022

Share

पानांच्या हालचाली साठी वारा हवा असतो मन जुळण्यासाठी नात हवं असत ऐक सुंदर नात्यासाठी विश्वास हवा असतो त्या विश्वासाची पहिली पायरी म्हणजे मैत्री मैत्रीच नात कस जगावेगळ असतं रक्ताच नसलं मोलाचं असतं

177 

Share


v
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad