Bluepad | Bluepad
Bluepad
स्त्री चे जीवन आव्हान असते,पतीच्या सहकार्यातून साध्य होते
माधवी माधवराव धर्माधिकारी
माधवी माधवराव धर्माधिकारी
22nd Nov, 2022

Share

तुझ्या प्रयत्नाला साथ त्यांच्या कष्टाची
तुझ्या रागाला साथ त्यांच्या मौनाची
तुझ्या भरारीला. साथ त्यांच्या विचारांची
तुझ्या कलेला साथ त्यांच्या विश्वासाची
तू कधी. सरस्वती,लक्ष्मी,दुर्गा, कालीमाता प्रकृती
तुझ्या प्रत्येक रूपाला साथ त्यांचीच सहनशक्ती
तू होतीस माहेरच्या अंगणात , घर तुझे, सगळे तुझे
दंगा तुझाच हकक तुझाच,
पण काही क्षणात हे सोडून
माप ओलांडून ,
इतकी पुढे गेलीस ,स्त्रीशक्ती हे आव्हान असते
दोन्ही कुळाचा उध्दार करते , ते तू स्वीकार केलीस,
तुझ्या दारातील रांगोळी सुशोभित करत करत
आयुष्याच्या रांगोळीत. इतके रंग भरले की आता पांढरी रांगोळी दिसतच नाही
तुमची जोडी म्हणजे ठेव संस्कृतीची
ओळख जिद्दीची, साथ शेजारी मित्र मैत्रिणी ची
अशी जोडी दोन जीवाची सौ अपूर्वा महेश राव ची
  स्त्री चे जीवन आव्हान असते,पतीच्या सहकार्यातून  साध्य होते

176 

Share


माधवी माधवराव धर्माधिकारी
Written by
माधवी माधवराव धर्माधिकारी

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad