Bluepad | Bluepad
Bluepad
क्षण
उर्मिला आपटे
21st Nov, 2022

Share

क्षण
क्षणात सारे जुळून येते
क्षणात होत्याचं नव्हते
काय नियती खेळ खेळते
कधी कोणाला ना कळते
क्षणात भेट होते
क्षणात सारे निसटून जाते
क्षण सुखदुःखाचे असती
सागर किनारी आहोटी भरती
क्षण सामर्थ्य दाविती
धैर्याने कुणी प्रसंगी चतुर असती
प्राणाचे राखती मोल
चातुर्य त्यांचे अनमोल
क्षण अनमोल समजून
सदा सावध राहून
सार्थक त्यांचे जीवन
वेचून क्षण क्षण धन्य
उर्मिला आपटे ,सातारा.

188 

Share


Written by
उर्मिला आपटे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad