Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

P
Prabodhini Atram
21st Nov, 2022

Share

प्रेम आहे म्हणुन मी
बोलते तुझ्याशी आवडीनं
वेळ मिळेल तेव्हा तू
बोलतो माझ्याशी सवडीनं
माझ्या मनाची परवा नाही
पण तुला मात्र मी समजून घ्यायचं
मुलगी आहे मी म्हणून
नेहमी मीच मुर्खासारखं वागायचं
मी तर ऐकल होत
प्रेमात कोणीच को

0 

Share


P
Written by
Prabodhini Atram

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad