Bluepad | Bluepad
Bluepad
🥰नातं 🥰
chaya chitr
chaya chitr
21st Nov, 2022

Share

नातं म्हणजे काय?
ते कोणाच्याही सांगण्यावरून
जुळू नये, आणि
कोणी काहीही सांगितले म्हणून
तुटू नये...
असा भक्कम लावलेला जीव
म्हणजे नातं 🥰💯

184 

Share


chaya chitr
Written by
chaya chitr

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad