Bluepad | Bluepad
Bluepad
बालपण
Rajani Nikalje
Rajani Nikalje
21st Nov, 2022

Share

किती हर्ष मनी दाटला
हाश्य फुहारा येथे फुटला
मोल न या सुखाचे असे
ते ह्या बालपणात दिसे
बालपण
रजनी निकाळजे
(शब्द रजनी)

175 

Share


Rajani Nikalje
Written by
Rajani Nikalje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad