Bluepad | Bluepad
Bluepad
वेगळ्या प्रेमाची कहाणी
अमोलविजयविशाखाकांबळे
अमोलविजयविशाखाकांबळे
21st Nov, 2022

Share

तिला लागलेलं खुलं आता काही केल्यास जात नव्हतं
जात नावाचं वादळ मग मध्ये भडकत होतं
ही वादळाची दिशा बदलणार एक वास्तव होत
अनेक मार्ग एकत्र येऊन ज्वलंत उदाहरण देणारं प्रेम होतं

176 

Share


अमोलविजयविशाखाकांबळे
Written by
अमोलविजयविशाखाकांबळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad