Bluepad | Bluepad
Bluepad
एक विचार
वनमाला औटी/ हतवळणे
वनमाला औटी/ हतवळणे
20th Nov, 2022

Share

प्रेरणादायक कोट्स लिहिणे कधी कधी फार फार सोपे असतात
पण स्वतच्या आयुष्यात ती वापरता येण्यासाठी तितके सामर्थ्य असावे लागत..
अन् ते सर्वच कोटस् लिहिणाऱ्या व्यक्तीकडे असतेच असे नाही...
पण त्या लेखकांमुळे काही व्यक्तीच्या आयुष्यात अमुलाग्र बदल होतो हे नक्की!!
त्यामुळे जो लिहितो तो तसा आहे का??
हे शोधणे म्हणजे मूर्खपणा
*वनश्री*

181 

Share


वनमाला औटी/ हतवळणे
Written by
वनमाला औटी/ हतवळणे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad