Bluepad | Bluepad
Bluepad
......
Rahul Kurve
Rahul Kurve
20th Nov, 2022

Share

माझ्या कविते पेक्षा पण सुंदर आहे ती..
सर्वांना माझ्या कविता आवडतात..
मला ती आवडते...
खूप छान आहे ती...
बोलता बोलता हळू च हसते..
तेव्हा खरच खूप छान दिसते....
ती दिसली की तीला बघावस वाटत ...
तिचा हात हातात माघावस वाटत...
राहुल.. rk 😉

186 

Share


Rahul Kurve
Written by
Rahul Kurve

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad