Bluepad | Bluepad
Bluepad
अनुभव
Mangesh Bhosale
Mangesh Bhosale
20th Nov, 2022

Share

अनुभवी आणि यशस्वी व्यक्तीने अपयशापासून दूर कसं राहायचं हे कितीही सांगितलं तरीही अपयश एकदा स्वतः अनुभवल्याशिवाय त्यातले खाचखळगे लक्षात येत नाही.
#अनुभव

162 

Share


Mangesh Bhosale
Written by
Mangesh Bhosale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad