Bluepad | Bluepad
Bluepad
मनभावन राधाकृष्ण
मृण्मयी" मनवा"
मृण्मयी" मनवा"
20th Nov, 2022

Share

मनातील भाव सांग
आज गोपिका सुहानी
ती राधा तो कृष्ण सखा
प्रेम राधा ती दिवाणी
सुंदर वन प्रेमाचे
बासरी धून प्रेमाची
रंगते दुनिया सारी
वनात मोर नाचती
गाई हांबरे तालात
पोपट शिट्टी वाजवे
कोकिळ गाती मधुर
टाळ वाजवी माकडे
सूस्वर कानी पडती
तारका करती गर्दी
एक सुरात सारे गाती
नभी चंद्र देई वर्दी
मंजुळ स्वर मधुर
तालात वाजे बासरी
गोपीसंग राधा नाचे
तल्लिन धरा गोजिरी
यमुना किनारी भेटी
खेळ सवंगडी खेळी
दह्यात रोज नहाती
दूध लोणी असे भाळी
कृष्णासखा तो राधेचा
यमुनेचा तो रक्षक
यशोदेचा लल्ला कान्हा
राक्षसांचा तो भक्षक
🌹©मनवा🌹

174 

Share


मृण्मयी" मनवा"
Written by
मृण्मयी" मनवा"

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad