Bluepad | Bluepad
Bluepad
लेखनाचा छंद.. ✍️😇
Rupali Dekhane
Rupali Dekhane
20th Nov, 2022

Share

लेखनाचा छंद उत्पन्नाचा स्त्रोत जरी नसला तरी हा एकमेव छंद आहे, जो व्यक्तीला, नाविन्यतेकडे घेऊन जातो, नवनवीन शब्द, विचार, भावना, गोष्टी यामध्ये स्वतःचा नव्याने शोधू लागतो, मन निकोप, शुदध राहण्यासाठी लेखनाचा खूप उपयोग होतो, व्यक्त न केल्या जाणाऱ्या भावना जेव्हा शब्दांत, कवितेच्या लेखाच्या स्वरुपात मांडल्या तेव्हा मनाला एक वेगळं समाधान मिळतं आनंद होतो आणि मन शांत राहतं..
हा छंद एक दैविक वरदानच म्हणावं लागेल ज्यासाठी कुठल्याही खर्चाची गरज पडत नाही. सगळ्यात विशेष म्हणजे कुठेही विकत घेता न येणारा आनंद, समाधान, शांती, स्थिरता या छंदामुळेच व्यक्तीला प्राप्त होते.
माझ्या आयुष्यात छंद आहे म्हणून माझ्या जगण्यात आनंद आहे..
✍️✍️😇😊✨💫💗

183 

Share


Rupali Dekhane
Written by
Rupali Dekhane

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad