Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेम
Rajani Nikalje
Rajani Nikalje
24th Sep, 2022

Share

प्रेमाला उपमा नाही
हे खरेच वाटते
आयुष्याभराची साथ
ती हिच असते
वयाचा नाही हिशोब येथे
सोबतीचे वय वर्षाची बेरिज
वजाबाकी होत नाही
फक्त हातचा घेऊन
प्रेमात भर पडते
जीवनांचा आनंद हाच का..?
मी म्हणेल हो..!
कारण हे खरे प्रेम आहे
ह्यात खोटेपणा दिसत नाही
वय उलटून गेल्याने प्रेम कमी
होत नाही
जाणीव होते चेहऱ्यावरचे
मधुर हास्य पाहुन
ठेवलीत दु:खाची गाठोडी
बाजूला सारुन.........
रजनी निकाळजे
(शब्द रजनी)
प्रेम

187 

Share


Rajani Nikalje
Written by
Rajani Nikalje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad