Bluepad | Bluepad
Bluepad
गुंता...
Shivani Tambe
Shivani Tambe
23rd Sep, 2022

Share

सरणावर्ती जळता मी, तू तुझा शब्द मोडला
नात्यांमधला जुनाट गुंता मारणाने बघ कसा सोडला
देऊ म्हणता मी आठवणी, जितेपाणी मी मेले होते
कसले दाखले देऊ सोबतीचे उरी माझ्या मी न्हेलं होते
अग्नी साक्ष देते मजला मी धुरात विरून गेले
स्वप्न सत्याचे बघता बघता मी राखेत उरून गेले
नको म्हणावे जगण्याला आणि घ्यावी गळाभेट दुःखाशी
विधात्याच्या कटू सुखांना वहावे त्याच्याच चरणाशी
- शिवानी अशोक तांबे
गुंता...

184 

Share


Shivani Tambe
Written by
Shivani Tambe

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad