Bluepad | Bluepad
Bluepad
एक नाबलिक चावट मुलीने लग्न झालेल्या माणसा बरोबर केलेली लगट
अनुभवाचे बोल
अनुभवाचे बोल
23rd Sep, 2022

Share

मित्राचा एक अनुभव
बोलतात ना की ज्याला मनापासून काही पाहिजे असेल ते द्यावे आपल्याला पुण्य मिळते ते अगदी खरे आहे हे पुर्वी ऋषिनिनिन पासून चालत आले आहे
ही एक सत्य घटना जास्त पुरेपूर डिटेल्स मध्ये न सांगता संशिप्त सांगितली आहे
एका लग्न झालेल्या माणसा बरोबर अगदी बाजुलाच राहणारी एक नाबलिक चावट लहान मुलगी त्याला सेक्स करायला तयार करते तो तीला आपल्याला लहान मुली प्रमाने आहे म्हणून तो नाही नाही म्हणता म्हणता शेवटी सेक्स करायला तयार होतो पण ती मुलगी त्याच्या बरोबर फायनली योनी सेक्स कायायला न देता सर्व काही करू लागली आणि नंतर ही मुलगी त्याचा उपयोग त्याच्याजवळ पैसे मागुन त्याचा वापर करू लागते. ती काळी सावळी स्लिम फिट आणि तिचे कुल्ले भरगच्च होते सर्व भर नखरे करत चालणे आणि सर्वांना वेड करणे हे तिला खूप आवडायचे नंतर त्या माणसाच्या घरी अजुन एक तीच्याहुन लहान गोरी गुबगुबीत मुलगी येऊं लागते मग ह्या मुलीने त्याला लावलेल्या सेक्सच्या चटी मुळे त्या माणसाचे त्या गोऱ्या गोमट्या गुबगुबीत मुली कडे लक्ष वेधले जाते ही मुलगी एवढ्या लहान वयात आपल्याला मिळते तर ही पण मिळायला काहीच हरकत नाही हा विचार त्याच्याडोक्यात येतो मग तो तिच्यावर प्रयोग करायला सुरुवात करतो आणि आता हया गोंडस मुलीला सुरवातीला लाज वाटत होती पण जस त्या काळ्या मुलीने हया माणसाला सेक्स साठी तयार केले तसेच ह्या माणसाने त्या मुलीला सेक्स करण्यास तयार केले लाजता लाजता हिला पण आवड निर्माण झाली पण ही ते सर्व लाजत लाजतच करत होती झाल शेवटी त्या कळ्या मुलीला दोघांचा शक येऊं लागला आणि ती त्या माणसाशी त्या मुलीला घरी घेऊ नको असे सांगून भांडू लागली कारण तिला तिचा अकाउंट खाली होऊ लागेल अशी भिती वाटू लागली शेवटी त्या काळ्या मुलीने त्या गोऱ्या मुलीशी भांडण करायला सुरवात केली आणि ती लाजणारी मुलगी त्या माणसाच्या घरी यायची कमी झाली आणि त्यांचा त्या गोऱ्या मुली सोबत सेक्स संबंध सेक्स कमी होऊ लागला आणि हिने परत तिचा अकाऊंट सुरू केला.अश्या ही घटना घडत असतात.

179 

Share


अनुभवाचे बोल
Written by
अनुभवाचे बोल

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad