Bluepad | Bluepad
Bluepad
...... हार मानावीशी वाटत नाही
shridhar kulkarni
shridhar kulkarni
23rd Sep, 2022

Share

एकही ओळ तुझ्यासाठी लिहावीशी वाटत नाही
तुझं घर, तुझी गल्लीही पहावीशी वाटत नाही
तुझ्या माझ्यात काय होते विसरून जा आता सखे
तुझी कुठली आठवण जपावीशी वाटत नाही
नको देऊस मला शुभेच्छा सकाळच्या व रात्रीच्या
तुझी कुठलीच प्रतिक्रिया वाचावीशी वाटत नाही
तुझं मौन तुला लखलाभ नीट सांभाळुन ठेव
'मेरे मन की बात' तुला सांगावीशी वाटत नाही
जाळून टाक माझ्या कविता तोडून घे माझे दिल
हरलोय मी पण हार मानावीशी वाटत नाही
@श्रीधर कुलकर्णी कळंब

163 

Share


shridhar kulkarni
Written by
shridhar kulkarni

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad