Bluepad | Bluepad
Bluepad
तुझ्यावीणा
S
Sanjana Kamat
23rd Sep, 2022

Share

फिके चांदणे हे झाले
झाली धुसर ह्या वाटा
महामारी हाहाकार
रक्ताळल्या पराकाष्ठा
स्वप्न फुले ओंजळीत
चाले विरह प्रवास
स्मृती निरोप क्षणांची
*तुझ्यावीणा* मी उदास
खेळ सारा प्राक्तनांचा
अश्रू झरे लपवित
क्षण भंगुर सोहळा
देह माती मिसळीत
आठवत निशिगंध
दिव्यत्वाचा मृगजाळ
धैयशील वाटचाल
दैवी सुकाळ दुष्काळ
ज्ञान अमृत निर्गुणी
दिव्य स्वप्नांच्या पूर्तीत
चाले सृष्टीचा संसार
ज्ञानामृत शिकवित
श्रीमती संजना कामत.(मुंबई)

175 

Share


S
Written by
Sanjana Kamat

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad