Bluepad | Bluepad
Bluepad
भावनेला माझ्या घेऊनी उदरी
 मयुरी रंजना लक्ष्मण.
मयुरी रंजना लक्ष्मण.
23rd Sep, 2022

Share

भावनेला माझ्या घेऊनी उदरी
जात्यासम मज गरगर फिरवले..!
धान समजुन मला त्यांनी
त्यात पीठासम भरडले..!
दु:ख एकच मनी की,
जात्याचा खुंटा माझेच बनले..!
किंचाळ्या ऐकुन भरडताना माझ्या
हे सुरात ओव्या गात बसले..!
✍️कु.मयुरी ढेबे
#काव्यगंध

179 

Share


 मयुरी रंजना लक्ष्मण.
Written by
मयुरी रंजना लक्ष्मण.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad