Bluepad | Bluepad
Bluepad
संसार
कपिल रेगे
कपिल रेगे
23rd Sep, 2022

Share

चारचाकांवर चालतो आहे संसार
हार-जीत साजरे करत चालतो आहे संसार
सुख-दु:खाचा सोबत हिशोब लावत घडतोय हा संसार

0 

Share


कपिल रेगे
Written by
कपिल रेगे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad