Bluepad | Bluepad
Bluepad
खरं माझच
कपिल रेगे
कपिल रेगे
23rd Sep, 2022

Share

बाधा झाली आहे
प्रत्येकाला लागन झाली आहे
खरं माझच आहे
मीच खरा आहे
मी पणाची जणू स्पर्धाच सुरू आहे
स्वार्थापोटी सगळेच 'गर्वगीत' गात आहे
गळेकापू स्पर्धेची मुहूर्तमेढ रोवली आहे
माझ्यातला मी आता मोठा झाला आहे
अन् जगण्यातला आनंद हरवून बसला आहे
माणुसकीची नाती फक्त पैश्यासाठी आहे
आणि पैसा माझा आणि मी पैश्याचा आहे
कवी/लेखक -क.दि.रेगे

168 

Share


कपिल रेगे
Written by
कपिल रेगे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad