Bluepad | Bluepad
Bluepad
काळ्या कातळापरी आले घनदाट मेघ
श्री. एस.व्ही. चौधरी
श्री. एस.व्ही. चौधरी
23rd Sep, 2022

Share

काळ्या कातळापरी आले घनदाट मेघ ,‌
निळ्या कोऱ्या क्षितिजावर मोठी काळी रेघ,

0 

Share


श्री. एस.व्ही. चौधरी
Written by
श्री. एस.व्ही. चौधरी

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad