Bluepad | Bluepad
Bluepad
शेतकरी
सुधीर  पिंपळे
सुधीर पिंपळे
23rd Sep, 2022

Share

पिकल नही म्हणुन,
उगीच मरायच नसत,
दोऱ्याचा कासरा करुन,
जगायच आसत.
स्पर्धेच्या काळात,
माग सरायच नसत,
कसबस जीवन हे,
जगायच आसत.
ताट नही म्हणुन,
भाकरी फेकायची नसते,
पळसपानावरही तीची चव,
चाखायची असते.
जीवन असच असत,
त्याला भीयाच नसत.
शेतकरी भावांनो,
यातुनच नवीन काही,
घडवायच असत...
घडवायच असत.
== = = = = = = = = = =
कवी-सुधीर बी. पिंपळे 🤞 🤞 💐 💐

176 

Share


सुधीर  पिंपळे
Written by
सुधीर पिंपळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad