Bluepad | Bluepad
Bluepad
अनुभव....
S
Shruti Ramdas Mahalle
23rd Sep, 2022

Share

कधी कधी लहान वयात पण खूप अनुभव येतात..
जे लहानांना कळतं ...
ते कधी मोठ्यांना उशिरा कळतं..
कधी कधी एका वाईट आलेला अनुभव 100 बरोबर अनुभव घेण्यास मदत करतो
shruti mahalle

172 

Share


S
Written by
Shruti Ramdas Mahalle

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad