Bluepad | Bluepad
Bluepad
बरच काही
S
Shruti Ramdas Mahalle
23rd Sep, 2022

Share

डोळ्यांतील अश्रू....
मनातल्या भावना....
ओठावरती खोटं हसू
बहिण भाऊ , family, friend शिवाय कोणीच समजू शकत नाहीत
Shruti mahalle

184 

Share


S
Written by
Shruti Ramdas Mahalle

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad