Bluepad | Bluepad
Bluepad
तिची आठवण
J
Jagdish Chavan Patil
23rd Sep, 2022

Share

रोज येती तिची आठवण.
लक्षात येती पटकन. हृदयात वाझे खटकन,
विचार येई चटकन, रोज येती तिची आठवण.
मन कासावीस होऊ लागले
डोळे आसवांनी भरून आले
दोन घंटे झाले,
माझे हृदय दुःखात नहाले.
रोज येती तिची आठवण.
माझे मन आठवणीत वाहते.
आता माझे मन माझ्याशीच बोलते.
मित्रांत मिळून खुश होते.
रोज तिची आठवण येते

187 

Share


J
Written by
Jagdish Chavan Patil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad