Bluepad | Bluepad
Bluepad
मनदीप
मनीषा शंकर कबाडे
23rd Sep, 2022

Share

🌹 मुक्या भावना 🌹
तुझ्या दिसण्यापेक्षा,
असणेच भावले मला
तुझे डोळे कमी मात्र,
कंठ तुझा बोलला मला.....
कवयित्री : मनिषा शंकर कबाडे.
जवळे- सांगोला

0 

Share


Written by
मनीषा शंकर कबाडे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad