Bluepad | Bluepad
Bluepad
आत्मविश्वासाने केलेल कार्य
v
varsha shelke
23rd Sep, 2022

Share

आत्मविश्वासाने केलेल्या कार्याला कोणत्याही संकटाची भीती नसते ....मुळात संकटे आपल्या आत्मविश्वासाची परीक्षा घेण्यासाठीच बनलेली असतात या परीक्षेत जो उत्तीर्ण होतो तो जीवनात यशस्वी होतोच

183 

Share


v
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad