Bluepad | Bluepad
Bluepad
माझं चुकलं का
सत्यवान जाधव
23rd Sep, 2022

Share

जेव्हा मी एकटाच असतो तेव्हा विचार करतो
माझं काही चुकलं का ?
पहिला मुलगा झाला
खूप आनंद झाला
दुसऱ्या वेळी मुलगा झाला
बस्स दोन
पत्नी ला सारखं वाटायचं की मुलगी हवी
पण मी मात्र
हम दो
हमारे दो
च्या नियमांमुळे मुलगी. हवीच
असं काही विचार करीत नव्हतो.
म्हणून सारखं ऐकून घ्यायला लागत
पहिल्या मुलाला क्रिकेट मध्ये खूप इंटरेस्ट होता
त्याला क्रिकेट पटूच व्हायला आवडत होतं
पण
आम्ही पालक म्हणून त्याने वैद्यकीय व्यवसाय करावा
म्हणून आग्रही होतो.
म्हणून तर सारखं ऐकावं लागतं
दोन्ही मुले अभ्यासू असल्याने आग्रह पूर्वक
वैद्यकीय व्यवसायात जोडले गेले
दोघेही एकाच वैद्यकीय महाविद्यालयात
शैक्षणिक वातावरणांत होते
दुष्काळी जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकारी हवे होते
म्हणून त्यांनी बीड जिल्ह्यातील लोकांना सेवा प्रदान करण्यात आनंद मानला
सेवा देण्यासाठी म्हणून आले त्या निमित्ताने खाजगी
व्यवसाय करावा म्हणून आहे त्या इमारतीत थोडेसे
बदल करुन व्यवसाय सुरू केला
पण
रुग्णांना मोफत सेवा देऊन सुद्धा मुलांना
समाधानकारक अनुभव येईना
त्यामुळे मला सारखं वाटतं की
काही चुकलं का

185 

Share


Written by
सत्यवान जाधव

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad